zModqther_ii3rb


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
Servidors preferits (4)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"zModqther_ii3rb"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"zModqther_ii3rb"}