xxxX_LOL_Xxxx


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇵North Korea
  • Comptes
  • q2zED🖤#2759
Servidors preferits (2)
És “xxxX_LOL_Xxxx” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xxxX_LOL_Xxxx"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xxxX_LOL_Xxxx"}