xXx_fLuF23_XxX


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Comptes
Aquest perfil de Minecraft té 5 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (18)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xXx_fLuF23_XxX"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xXx_fLuF23_XxX"}