xX_Burnymarx_Xx


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇾Syria
  • Comptes
  • xX_Burnymarx_Xx#2569
Amics (2) (API)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xX_Burnymarx_Xx"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xX_Burnymarx_Xx"}