xTrqshyAphie


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇺Australia
  • Comptes
  • Jazz [♫] #1254
Amics (1) (API)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xTrqshyAphie"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xTrqshyAphie"}