xLuiSiiToDelPra


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
  • ✴xLu𝒾S𝒾𝒾TxD€lPräツ♡#5323
Aparences (17)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xLuiSiiToDelPra"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xLuiSiiToDelPra"}