xIunary_GM


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Aparences (21)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xIunary_GM"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xIunary_GM"}