xHubi


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇬Egypt
  • Comptes
  • ! 🎵iTzYoussef_"$ 💔#2020
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xHubi"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xHubi"}