xCelosita_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇮🇸Iceland
  • Comptes
  • My gang don't give a fuck#0000
Aparences (12)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xCelosita_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xCelosita_"}