wqqy


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇩Bangladesh
  • Comptes
  • ⎝⧹🌹v¡¡ห¡xz🌹⧸⎠ #7480
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"wqqy"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"wqqy"}