vikil505


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇲United States Minor Outlying Islands
  • Comptes
  • MC BORROW#3043
Amics (1) (API)
3a3💘
Servidors preferits (3)
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"vikil505"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"vikil505"}