unknowngxzh_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇨Ecuador
  • Comptes
  • ★xǤqzσн_★#8961
Aparences (22)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"unknowngxzh_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"unknowngxzh_"}