uBl4ck


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Aparences (27)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"uBl4ck"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"uBl4ck"}