sweetener_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • ℓєναηηα#9158
Servidors preferits (3)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"sweetener_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"sweetener_"}