shifteyMAL0KA


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇪Venezuela
  • Comptes
  • YoungShiftey#7790
Servidors preferits (1)
Aparences (24)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"shifteyMAL0KA"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"shifteyMAL0KA"}