sadnqss


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Selling this account#0001
Servidors preferits (1)
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"sadnqss"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"sadnqss"}