r4zz


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇿New Zealand
  • Comptes
  • razzelldazzell#3673
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"r4zz"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"r4zz"}