qincky


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇯Fiji
  • Comptes
  • daAAADDDY ˙∆˚#3578
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"qincky"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"qincky"}