profile_exe


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇬Papua New Guinea
  • Comptes
  • zostaneRaperemIKSDE #1234
Aparences (21)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"profile_exe"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"profile_exe"}