meriksgg


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇭🇷Croatia
  • Comptes
  • 𝙢𝙚𝙧𝙞𝙠𝙨#0373
Servidors preferits (3)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"meriksgg"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"meriksgg"}