maluzinh


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (2) (API)
Servidors preferits (3)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"maluzinh"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"maluzinh"}