mac1uu


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇱Poland
  • Comptes
  • TeamSpeak better :> #2115
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"mac1uu"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"mac1uu"}