londonmoo4


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇪Peru
  • Comptes
  • Main Account: PressingL#0000
Amics (2) (API)
Servidors preferits (2)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"londonmoo4"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"londonmoo4"}