loading12340


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇷South Korea
  • Comptes
  • 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜#1401
Servidors preferits (4)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"loading12340"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"loading12340"}