itzreflux


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇳Saint Kitts and Nevis
  • Comptes
  • MC BORROW#3043
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"itzreflux"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"itzreflux"}