ipstressercom


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • Comptes
  • 𝕮𝖍𝖈𝖊𝖘𝖟 𝖜 𝖒𝖔𝖗𝖉𝖊 ϟ#1853
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ipstressercom"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ipstressercom"}