intendment


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇿🇼Zimbabwe
  • Comptes
  • Fat kid 21 モゼエン #2503
Servidors preferits (3)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"intendment"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"intendment"}