icesunsss


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇷France
  • Comptes
  • .𝖁𝖔𝖎𝖉𝖊 𝖅𝖊𝖗𝖔.#4394
Servidors preferits (1)
Aparences (7)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"icesunsss"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"icesunsss"}