iWastedYourAim


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇬Egypt
  • Comptes
  • 💢Mohamed💢#2019
Servidors preferits (3)
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iWastedYourAim"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iWastedYourAim"}