iTz_Kasber


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇪United Arab Emirates
  • Comptes
  • iTz_Kasber#9954
Amics (3) (API)
Aparences (16)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iTz_Kasber"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iTz_Kasber"}