iRonqld_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇨Ecuador
  • Comptes
  • iRonqld_ 🇪🇨#8142
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iRonqld_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iRonqld_"}