iMqnuAriaS_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇴Dominican Republic
  • Comptes
  • iMqnuAriaS_ #6127
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iMqnuAriaS_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iMqnuAriaS_"}