iLeXsO


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇸Palestine
  • Comptes
  • ! MdReDeStA 🔥🔥#8011
Amics (1) (API)
Wx4
Servidors preferits (4)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iLeXsO"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iLeXsO"}