iKomutqn_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇷Turkey
  • Comptes
  • ! Fırat ''Lqx'' Şimşek^^#8635
Aparences (16)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iKomutqn_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iKomutqn_"}