iKOD_Draco_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇪Peru
  • Comptes
  • │ ❀•iTheDraco•❀ │#0215
Amics (1) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (15)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iKOD_Draco_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iKOD_Draco_"}