iA7Z


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (4)
És “iA7Z” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iA7Z"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iA7Z"}