hxqqz


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
  • hoqqzcaralhudo#0116
Amics (2) (API)
Servidors preferits (3)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"hxqqz"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"hxqqz"}