haytid_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇪Belgium
  • Haytid le nounours bleu#2629
Servidors preferits (1)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"haytid_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"haytid_"}