grimuzi


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • Comptes
  • 𝕲𝖗𝖎𝖒#2951
Amics (4) (API)
Servidors preferits (2)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"grimuzi"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"grimuzi"}