goku_extreme32


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇷Brazil
  • Comptes
  • goku_extreme32kit #7354
Servidors preferits (1)
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"goku_extreme32"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"goku_extreme32"}