gochu4


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇸Spain
  • Comptes
Amics (1) (API)
Servidors preferits (2)
Aparences (21)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"gochu4"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"gochu4"}