dylan51017


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇷South Korea
Servidors preferits (1)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"dylan51017"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"dylan51017"}