doska2soska


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇿🇼Zimbabwe
  • Comptes
  • я ника богиня привет#5796
Servidors preferits (3)
Aparences (12)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"doska2soska"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"doska2soska"}