distressfuls


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇺Australia
  • Comptes
  • 𝖋𝖆𝖌 ♡#4622
Servidors preferits (2)
Aparences (9)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"distressfuls"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"distressfuls"}