disa_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇷🇺Russia
  • Comptes
  • www.нахуйиди.com#4173
Servidors preferits (1)
Aparences (5)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"disa_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"disa_"}