depressingstars_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇿New Zealand
  • Comptes
  • k p o p t r a s h#9002
Servidors preferits (3)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"depressingstars_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"depressingstars_"}