dankdani


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇷Brazil
  • Comptes
  • ✯˚𝘥𝘢𝘯𝘺#0077
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"dankdani"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"dankdani"}