danejasper


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
Servidors preferits (2)
És “danejasper” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"danejasper"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"danejasper"}