circlelite


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
Servidors preferits (1)
És “circlelite” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"circlelite"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"circlelite"}