cheetah213


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • cheetah213 (Kaylee)#8991
Amics (2) (API)
Aparences (7)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"cheetah213"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"cheetah213"}